Genieten van je pauze? Deze 6 rechten heb je.

We hebben allemaal recht op pauze. In de pauze ben je niet aan het werk en mag je rusten of iets voor jezelf doen. Dit is immers je eigen tijd! Goede regels over pauze houden vinden we in Nederland zo belangrijk dat ze in de wet zijn vastgelegd. Ben jij op de hoogte van jouw rechten als werknemer? Heb je recht op doorbetaling in je pauze of niet? Met deze 6 rechten over pauzes ben jij op de hoogte van hoe het eigenlijk zit.  

Synsel

1: Iedereen heeft recht op pauze 

Als je werkt, verdien je pauze. Dit geldt voor alle werkenden in alle sectoren en bij iedere baan. Er is dus geen verschil tussen lijnoperators, engineers of leidinggevenden. Of je nu op kantoor werkt, in een fabriekshal of altijd onderweg bent; je hebt recht op pauze.  

 

2: Mag je langer dan 5 uur werken zonder pauze? 

Als je op een dag 6 uur of meer  werkt, heb je pauze. Dit geldt voor iedereen. De wet zegt dat je na 5 uur werken minimaal een half uur pauze moet krijgen. Gebruikelijk is dat je een uur pauze krijgt. Kijk eens na in je CAO of arbeidsovereenkomst wat de regels. Vergelijk deze eens met hoe het gaat in de praktijk. Hou er rekening me; deze afspraken mogen nooit minder zijn dan wat wettelijk is vastgelegd. 

 

3: Het is verboden arbeid te verrichten in de pauze 

Nou, verboden is het niet. Maar als je werkt in de pauze, dan heb je geen echte pauze! Als je doorwerkt in je pauze moet je dus óf op een ander moment 30 minuten ononderbroken pauze houden, óf overuren uitbetaald krijgen. Dit staat in Artikel 11 van de Arbeidswet. Daar staat letterlijk “Het is verboden de werknemer gedurende diens pauze arbeid te laten verrichten, anders dan bij wijze van overwerk.” 

Synsel

4: Minder dan 15 minuten pauze? Dat telt niet.  

We hebben in Nederland besloten dat je tijdens een pauze echt de tijd moet krijgen om uit te rusten van je werk. Daarom mag je, als je langer dan zes uur werkt, nooit minder dan 30 minuten pauze krijgen waarvan er minimaal 15 minuten aaneengesloten moeten zijn. Om dus drie keer op een dag tien minuutjes pauze te krijgen telt niet als jouw ‘echte’ pauze. Natuurlijk is het de bedoeling dat je koffiepauze krijgt, maar deze tijd mag dus niet afgaan van jouw langere pauze.  

 

5: Doorwerken en oproepbaar zijn in je pauze, tellen als overuren 

Volgens de wet moet jouw pauze dus niet onderbroken worden. Natuurlijk kun je even iemand helpen, maar officieel heb je echt tijd voor jezelf. Als jouw pauze structureel onderbroken wordt dan zien we dat volgens de wet als overuren. Er moet dan overuren toeslag staan tegenover het werk dat jij in de pauze verricht.  

 

6: Krijg je doorbetaald pauze of niet? Check je CAO 

Het is voor een werkgever niet verplicht om de pauze door te betalen. Vaak doet een werkgever dit wel. Wat hierover is afgesproken staat in je CAO. Heb je geen CAO? Dan staan de regels over pauze houden in een werkdocument of in je contract. De afspraken die een werkgever hierover maakt mogen nooit minder zijn dan wettelijk is vastgelegd.  

 

Krijg jij niet de pauzes waar je recht op hebt? Dan is het hoog tijd om rond te kijken tussen onze technische vacatures, op zoek naar een werkgever die je wel geeft waar je recht op hebt!