Het Klimaatakkoord: wat voor invloed heeft dit op de industrie?

Klimaatverandering is iets wat voor ons allemaal niet meer ver in de toekomst ligt. Het Klimaatakkoord streeft in 2050 naar een bloeiende, circulaire en CO2-arme industrie om zo de opwarming van de aarde te beperken. De industriële sector draagt voor een belangrijk deel bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Voor welke uitdagingen staat de industrie door het Klimaatakkoord? En wat voor invloed heeft deze duurzame transitie op de arbeidsmarkt? Komen er nu bijvoorbeeld meer technische vacatures online? Lees er alles over in dit blog.

Synsel

Wat is het Klimaatakkoord?

Voordat we je alles vertellen over het Klimaatakkoord, is het belangrijk om te begrijpen wat het Klimaatakkoord precies is. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen organisaties en bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Hierdoor wordt de opwarming van de aarde beperkt. Bedrijven in de industrie vinden het belangrijk om bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, daarom staat het klimaatvraagstuk bovenaan de prioriteitenlijst.

Personeelstekorten: onder andere vraag naar technische dienst vacatures

Ondanks dat de industrie zeer actief en ambitieus is als het gaat om haar bijdrage aan het akkoord, brengt het uitdagingen met zich mee. De personeelstekorten in de technische sector bedreigen de uitvoering van het Klimaatakkoord. Om de doelstellingen te halen is er technisch personeel nodig; het één kan niet zonder het ander. Door het akkoord is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar monteurs die met complexe machines en de nieuwste technieken kunnen werken. Hierdoor is er een stijging in het aantal technische dienst vacatures.

Het Klimaatakkoord vraagt om besparing én vernieuwing, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van energiezuinige machines. Alle investeringen die nodig zijn in de industrie om de klimaatdoelen te halen, levert werkgelegenheid op; een uitdaging dus. Er zijn opgeleide mensen nodig voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van energiezuinige machines, waardoor er regelmatig mechanical engineer vacatures online komen. Een stijging van de vraag naar technisch personeel brengt ook zijn voordelen met zich mee; jij als techneut hebt nu bijvoorbeeld een betere positie bij salarisonderhandelingen. De transitie naar duurzame energie heeft dus grote gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Synsel

Duidelijke klimaatafspraken

De doelstellingen, uitgangspunten en wetgeving vragen veel van de industrie. Om de doelstellingen en uitgangspunten te bereiken zijn er een aantal afspraken gemaakt. We zetten drie afspraken voor je op een rijtje:

  1. De industrie moet meer restwarmte onderling uitwisselen. Wat overblijft kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verwarmen van kantoren, woningen en kassen. De industrie is op deze manier dus zowel een gebruiker van energie als een producent en buffer van energie.
  2. De industrie moet zuiniger produceren. Fabrieken kunnen soms nóg energie-efficiënter produceren dan dat ze nu al doen. Hierdoor ontstaat ook hier weer vraag naar goed opgeleid personeel dat ervoor kan zorgen dat machines bijvoorbeeld nog energiezuiniger gaan produceren. Een stijging in het aantal software engineer vacatures is hier een gevolg van.
  3. Elektrificatie: aardgas wordt op termijn vervangen door duurzame elektriciteit, aardwarmte of groene waterstof dat gemaakt wordt met duurzaam opgewekte elektriciteit.

Wil je uitgebreid lezen over de afspraken die gelden voor de industrie? Lees het hier.

Stap voor stap

Elke sector krijgt met het Klimaatakkoord te maken, maar maak je geen zorgen; er is genoeg tijd om de beoogde doelstellingen te behalen. Nederland neemt 30 jaar de tijd om de veranderingen door te voeren, zodat het voor elke sector haalbaar is. In 2030 moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten. Veel van de nieuwe manieren van produceren staan nog in de kinderschoenen en zijn nog te duur. Bedrijven ontvangen daarom een subsidie om de ontwikkeling op gang te krijgen. Dit alles om te streven naar een bloeiende, circulaire en CO2-arme industrie in 2050.